paracetamol zwangerschap en borstvoeding waarschuwingen

Paracetamol is ook bekend als: Acephen, acrylonit, Altenol, artritis pijn, Bydol, Children’s Tylenol, Dafalgan, Doliprane, Efferalgan, Tylenol zuigeling, Lemsip Max, Mapap, Ofirmev, Panadol, Panadol ActiFast, Panadol Osteo, Paracetamol, Perfalgan, Pharbetol , Q-Pap, Taminol, Tempra, Tylenol, Tylenol artritis pijn, Tylenol Extra Kracht

Twee gevallen van paracetamol overdosis in de late zwangerschap zijn gemeld. In beide gevallen is noch de pasgeborene, noch de moeder leed lever toxiciteit .; Onderzoeken hebben tegenstrijdige resultaten met betrekking tot de farmacokinetiek van paracetamol bij zwangere vrouwen geopenbaard. Een studie heeft gesuggereerd dat de orale klaring van paracetamol is 58% hoger en de eliminatie halfwaardetijd is 28% langer bij zwangere vrouwen in vergelijking met niet-zwangere vrouwen. Een andere studie heeft gesuggereerd dat de halfwaardetijd is niet anders bij patiënten die zwanger zijn. Die studie stelde ook voor dat de omvang van de verspreiding van paracetamol hoger bij zwangere vrouwen kan zijn .; Een studie heeft gesuggereerd dat paracetamol in typische orale dosissen kunnen tot een verminderde productie van prostacycline bij zwangere vrouwen. Die studie stelde ook voor dat paracetamol heeft geen invloed op de productie van tromboxaan.

Paracetamol in orale of rectale formulier is niet formeel toegewezen aan een categorie door de FDA zwangerschap. Het wordt routinematig gebruikt voor de korte termijn verlichting van de pijn en koorts in alle stadia van de zwangerschap. Paracetamol wordt aangenomen veilig te zijn tijdens de zwangerschap bij tussenpozen voor korte perioden. Paracetamol orale of rectale mag alleen worden gegeven tijdens de zwangerschap wanneer behoefte is duidelijk vastgesteld. Paracetamol in IV vorm is toegewezen aan de FDA zwangerschap categorie C. Er zijn geen studies van intraveneus paracetamol bij zwangere vrouwen; Echter, epidemiologische gegevens over oraal paracetamol gebruik bij zwangere vrouwen tonen geen verhoogd risico op ernstige aangeboren afwijkingen. Reproductiestudies bij dieren zijn niet uitgevoerd met paracetamol, en het is niet bekend of IV paracetamol foetale schade kan veroorzaken wanneer het wordt toegediend aan een zwangere vrouw. IV paracetamol moet worden gegeven aan een zwangere vrouw alleen als duidelijk nodig.

Orale paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk in kleine concentraties. Studies met paracetamol IV zijn niet uitgevoerd. Gebaseerd op gegevens van meer dan 15 zogende moeders, zuigeling berekende dagelijkse dosis paracetamol is ongeveer 1 tot 2% van de maternale dosis. Eén geval van een uitslag is gemeld in een zuigeling. Paracetamol is compatibel met het geven van borstvoeding door de American Academy of Pediatrics beschouwd. De fabrikant adviseert voorzichtig te zijn bij het toedienen van paracetamol in IV vorm van een zogende moeder.

Een kleine studie heeft gemeld dat na een 1000 mg dosis van paracetamol aan moeders die borstvoeding geven, kinderen die borstvoeding krijgen minder dan 1,85% van het gewicht aangepast maternale orale dosis.