barbituraat (orale route, parenterale weg, rectale route) bijwerkingen

Samen met zijn nodig effecten, kan een geneesmiddel enige ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet alle van deze bijwerkingen kunnen optreden, als ze optreden kunnen ze medische hulp nodig.

Neem contact op met uw arts onmiddellijk als één van de volgende bijwerkingen optreden

Neem contact op met uw arts zo spoedig mogelijk als een van de volgende bijwerkingen optreden

Sommige bijwerkingen kunnen optreden die meestal geen directe medische zorg nodig hebben. Deze bijwerkingen kunnen verdwijnen tijdens de behandeling als uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener in staat zijn om u te vertellen over manieren om te voorkomen of te verminderen een aantal van deze bijwerkingen. Neem contact op met uw zorgverlener als één van de volgende bijwerkingen blijven of hinderlijk zijn of als u vragen heeft over hen

Verwarring, mentale depressie, en ongewone opwinding kunnen vaker voorkomen bij ernstig zieke patiënten.

Nadat u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel, kan uw lichaam de tijd zich aan te passen nodig hebben. Als dit geneesmiddel in hoge doses en gedurende lange tijd heeft kan dit oplopen tot ongeveer 15 dagen. Gedurende deze periode contact op met uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreden (treden meestal binnen 8 tot 16 uur na het geneesmiddel wordt gestopt)

Andere bijwerkingen die niet in de lijst kan zich ook voordoen bij sommige patiënten. Als u nog andere effecten opmerkt, contact op met uw zorgverlener.