antibuse

Antibuse is een veel voorkomende spelfouten in Antabuse (disulfiram).

Antabuse (Antibuse) is een alcohol-misbruik afschrikkende gebruikt, samen met begeleiding en ondersteuning, voor de behandeling van chronisch alcoholisme. Antabuse (Antibuse) werkt door het blokkeren van de afbraak van alcohol, waardoor vervelende bijwerkingen (bv braken, maagklachten) als zelfs een kleine hoeveelheid alcohol wordt geconsumeerd.

Deze effecten omvatten blozen van het gezicht, hoofdpijn, misselijkheid, braken, borstpijn, zwakte, wazig zien, verwardheid, zweten, verstikking, ademhalingsmoeilijkheden, en angst.

Antabuse (Antibuse) kunnen ook worden gebruikt voor andere dan de hier genoemde doeleinden.

Antabuse (Antibuse) bijwerkingen kunnen zijn slaperigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, acne en metallic / knoflook-achtige smaak in de mond.

Antabuse (Antibuse) mag niet worden gebruikt als u een ernstige hart / vaatziekten of bepaalde psychische / humeur omstandigheden.

Antibuse (Antabuse)