anthrax-vaccin (intramusculair, subcutaan) voorzorgsmaatregelen

Het is zeer belangrijk dat u terug naar het kantoor van uw arts op het juiste moment voor de volgende dosis van het vaccin. Zorg ervoor dat u uw arts te vertellen over eventuele bijwerkingen die optreden nadat u dit vaccin ontvangen.

Het ontvangen van dit vaccin tijdens de zwangerschap kan uw ongeboren kind schadelijk zijn. Gebruik een effectieve vorm van anticonceptie uit om zwanger te houden. Als u denkt dat u zwanger zijn geworden tijdens het ontvangen van het vaccin, vertel uw arts meteen.

Dit vaccin kan ernstige allergische reacties, waaronder anafylaxie veroorzaken. Anafylaxie kan levensbedreigend zijn en vereist onmiddellijke medische aandacht. Vertel het uw arts meteen als u een huiduitslag, jeuk, zwelling van de tong en keel, of moeite met ademhalen na ontvangst van het vaccin.

Dit vaccin zal niet behandelen een anthrax-infectie die al is begonnen. Praat met uw arts als u zijn blootgesteld aan miltvuur. U krijgt medicijnen nodig voor de behandeling van de infectie.

De stop van de flacon bevat droog natuurlijk rubber (een derivaat van latex), dat allergische reacties bij mensen die gevoelig zijn voor latex zijn kan veroorzaken. Vertel uw arts als u een latexallergie door voordat u dit vaccin.

Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte als je kanker hebt of het ontvangen van een behandeling die het immuunsysteem kunnen verzwakken (bijvoorbeeld een steroïde medicijnen, bestraling of medicijnen tegen kanker).