anthrax immunoglobuline intraveneus

Foutief verhoogde bloedglucosemetingen optreden tijdens de behandeling bij diabetische patiënten door het maltose bestanddeel, dit verhoogt het risico van gemaskeerde hypoglycemische aanvallen en dan toediening van insuline, wat kan leiden tot levensbedreigende hypoglykemie. Om maltose interferentie te voorkomen, te monitoren bloedglucose tijdens de behandeling met glucose-specifieke methoden (dat wil zeggen, de monitor en de teststrips) bij patiënten met diabetes. Trombose kunnen optreden met of zonder bekende risicofactoren. Risico op trombose is verhoogd met gevorderde leeftijd, langdurige immobilisatie, hypercoagulabele omstandigheden geschiedenis van veneuze of arteriële trombose, oestrogeen gebruik, inwonende centrale vasculaire catheters, hyperviscosity en cardiovasculaire risicofactoren. Voor patiënten met een risico op trombose, toe te dienen IVIG bij de minimale dosis en infusiesnelheid uitvoerbaar. Zorg voor voldoende hydratatie bij patiënten vóór toediening. Monitor voor tekenen en symptomen van trombose en beoordelen bloedviscositeit bij patiënten met een risico op hyperviscositeit.

Toepassingen voor anthrax immunoglobuline

Therapeutische klasse: Antitoxin

Miltvuur is een ernstige ziekte die de dood kan veroorzaken. Het is verspreid door het aanraken of het eten van iets dat is besmet met de anthrax kiem, zoals dieren, of door het inademen van de anthrax kiem.

anthrax immunoglobuline wordt alleen gegeven door of onder toezicht van uw arts.

Bij de beslissing om een ​​medicijn te gebruiken, moeten de risico’s van het geneesmiddel worden afgewogen tegen het goed zal doen. Dit is een beslissing die u en uw arts zal maken. Voor anthrax immunoglobuline, moet het volgende worden overwogen

Vertel uw arts als u ooit een ongewone of allergische reactie op miltvuur immunoglobuline of andere geneesmiddelen hebben gehad. Vertel uw zorgverlener als u een andere soorten allergieën, zoals voor voedsel, kleurstoffen, conserveringsmiddelen, of dieren. Voor niet-receptplichtige producten, lees het etiket of de verpakking ingrediënten zorgvuldig.

Passende studies over de relatie van de leeftijd aan de gevolgen van anthrax immunoglobuline injectie zijn niet uitgevoerd in de pediatrische populatie. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 16 jaar en jonger.

Passende studies zijn niet uitgevoerd naar de relatie van de leeftijd aan de gevolgen van anthrax immunoglobuline injectie in de geriatrische bevolking. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld.

Voordat u anthrax immunoglobuline

Er zijn geen adequate studies bij vrouwen voor het bepalen van zuigeling risico bij het gebruik van deze medicatie tijdens de borstvoeding. Weeg de potentiële voordelen tegen de mogelijke risico’s voordat u dit medicijn tijdens de borstvoeding.

Hoewel bepaalde geneesmiddelen niet samen helemaal gebruikt, in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen kunnen samen worden gebruikt, zelfs als een interactie optreden. In deze gevallen kan uw arts de dosering te veranderen, of andere voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Vertel uw arts als u het nemen van eventuele andere recept of nonprescription (over-the-counter [OTC]) geneeskunde.

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet gebruikt worden op of rond het tijdstip van het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien interacties kunnen optreden. Gebruik van alcohol of tabak met bepaalde geneesmiddelen kunnen ook leiden tot interacties optreden. Bespreek met uw arts het gebruik van uw geneesmiddel met voedsel, alcohol of tabak.

De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van anthrax immunoglobuline beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw arts als u nog andere medische problemen, vooral

Een verpleegkundige of andere opgeleide zorgverlener zal u anthrax immunoglobuline geven in een ziekenhuis. anthrax immunoglobuline wordt gegeven via een naald geplaatst in één van uw aderen.

Het is zeer belangrijk dat uw arts uw vooruitgang te controleren op regelmatige bezoeken voor eventuele problemen die kunnen worden veroorzaakt door anthrax immunoglobuline. Bloed- en urinetests kan nodig zijn om te controleren op ongewenste effecten.

anthrax immunoglobuline kan een ernstige vorm van een allergische reactie, waaronder anafylaxie, die levensbedreigend kan zijn en vereist onmiddellijke medische aandacht veroorzaken. Vertel het uw arts meteen als u een huiduitslag, jeuk, huiduitslag, pijn op de borst, duizeligheid of duizeligheid, moeite met ademhalen, problemen met slikken, of zwelling van uw handen, gezicht of de mond na het ontvangen van anthrax immunoglobuline. Bepaalde mensen, waaronder die met IgA (een immunoglobuline) deficiëntie en antistoffen tegen IgA en een geschiedenis van overgevoeligheid voor humane immunoglobuline producten mogen geen gebruik maken van anthrax immunoglobuline.

anthrax immunoglobuline bevat maltose en kunnen veranderingen in uw bloedsuikerspiegel veroorzaken. Neem contact op met uw arts als u een verandering in de resultaten van uw bloed of urine suiker testen merken.

anthrax immunoglobuline kan bloedstolsels veroorzaken. Dit is meer waarschijnlijk optreden als u een geschiedenis van de bloedstolling problemen, hart-en vaatziekten, of als je zwaarlijvig bent, neem geneesmiddelen die oestrogeen, of moet in bed blijven voor een lange tijd als gevolg van een operatie of ziekte. Neem contact op met uw arts meteen als u plotseling pijn op de borst, moeite met ademhalen, een ernstige hoofdpijn, pijn in de benen, of problemen met visie, spraak, of wandelen.

Vertel het uw arts meteen als u begint met rode of donkerbruine urine, onderrug of zijkant pijn, een plotselinge gewichtstoename, een gezwollen gezicht, armen of benen, verminderde urineproductie, of problemen met plassen nadat u anthrax immunoglobuline ontvangen . Dit kunnen symptomen van een ernstig nierprobleem zijn.

anthrax immunoglobuline kan koorts, rillingen, blozen, hoofdpijn, misselijkheid en braken na anthrax immunoglobuline. Vertel uw arts of verpleegkundige meteen als u een van deze symptomen.

anthrax immunoglobuline kunnen bloedingen (hemolyse) of hemolytische anemie veroorzaken. Vertel het uw arts meteen als je maag of rugpijn, donkere urine, verminderde plassen, moeite met ademhalen, een verhoogde hartslag, vermoeidheid, of gele ogen of de huid na het geneesmiddel ontvangt.

Vertel het uw arts meteen als u begint met een stijve nek, duizeligheid, koorts, ernstige hoofdpijn, misselijkheid of braken, pijnlijke oogbewegingen, of ogen gevoeligheid voor licht hebben. Dit kunnen symptomen van een ernstige aandoening, de zogenaamde aseptische meningitis syndroom (AMS).

Bel uw arts meteen als u beginnen met pijn op de borst, moeilijk, snel, of lawaaierige ademhaling, blauwe lippen en nagels, koorts, bleke huid, overmatig zweten, hoesten die soms produceert een roze schuimend sputum, kortademigheid of zwelling van de benen en enkels na anthrax immunoglobuline. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige long probleem.

Zorg ervoor dat elke arts of tandarts die behandelt je weet dat u gebruik maakt van anthrax immunoglobuline. anthrax immunoglobuline invloed kunnen zijn op de resultaten van bepaalde medische tests.

anthrax immunoglobuline is gemaakt van gedoneerd menselijk bloed. Sommige menselijk bloed producten zijn bepaalde virussen aan mensen die ze hebben ontvangen verzonden, hoewel het risico laag is. Human donoren en donorbloed zijn beide getest op virussen om de overdracht risico laag te houden. Praat met uw arts over dit risico als je bezorgd bent.

Terwijl u of uw kind wordt behandeld met immunoglobuline injectie, geen inentingen (vaccins) zonder goedkeuring van uw arts te hebben. Levend virus vaccins mogen niet worden gegeven voor 3 maanden na ontvangst van immunoglobuline.

Samen met zijn nodig effecten, kan een geneesmiddel enige ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet alle van deze bijwerkingen kunnen optreden, als ze optreden kunnen ze medische hulp nodig.

Correct gebruik van anthrax immunoglobuline

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige onmiddellijk als een van de volgende bijwerkingen optreden

Sommige bijwerkingen kunnen optreden die meestal geen directe medische zorg nodig hebben. Deze bijwerkingen kunnen verdwijnen tijdens de behandeling als uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener in staat zijn om u te vertellen over manieren om te voorkomen of te verminderen een aantal van deze bijwerkingen. Neem contact op met uw zorgverlener als één van de volgende bijwerkingen blijven of hinderlijk zijn of als u vragen heeft over hen

Andere bijwerkingen die niet in de lijst kan zich ook voordoen bij sommige patiënten. Als u nog andere effecten opmerkt, contact op met uw zorgverlener.

alleen de beschikbaarheid Rx Recept

Anthrax ciprofloxacine, doxycycline, Levaquin, levofloxacine, chlooramfenicol, Vibramycin, gatifloxacine, Doryx, penicilline G kalium, Floxin, Tequin, Monodox, Chloromycetin, Vibra-Tabs, Anthim, Pfizerpen, Morgidox, Levaquin Leva-Pak

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik van anthrax immunoglobuline

 of gaat u lid worden van de anthrax immunoglobuline intraveneus steungroep te verbinden met anderen die dezelfde interesses hebben.

anthrax immunoglobuline Side Effects

anthrax immunoglobuline intraveneus